دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحلیل حقوقی تروریسم بین المللی و دفاع مشروع

با عنوان : تحلیل حقوقی تروریسم بین المللی و دفاع مشروع

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A»

رشته: حقوق بین الملل

عنوان:

تحلیل حقوقی تروریسم بین المللی و دفاع مشروع

استاد راهنما:

 دکتر علی پور قصاب امیری

استاد مشاور:

 دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

چکیده                                                                                                              

مقدمه                    

فصل نخست: ماهیت تروریسم و دفاع مشروع                                                                                            

بخش نخست: ماهیت تروریسم                                                                                                                 

مبحث اول: تعریف تروریسم در عرصه بین المللی                                                                                                

مبحث دوم: انواع تروریسم                                                                                                                     

بند اول- تروریسم جنایی                    

بند دوم- تروریسم دولتی                                        

بند سوم- تروریسم ایدئولوژیک            

مبحث دوم: ابعاد تروریسم                  

بند اول-بعد روانی تروریسم                

بند دوم-بعد سیاسی تروریسم              

بند سوم- بعد اقتصادی              

بند چهارم-دین                   

مبحث چهارم: راهکارهای منطقه ای و بین المللی مقابله با تروریسم                    

بخش نخست: تروریسم در کنوانیسون های منطقه ای                 

بند اول-کنوانسیون اروپایی استراسبورگ در سرکوب تروریسم                

بند دوم- کنوانسیون منطقه ای جنوب آسیا در سرکوب تروریسم              

بند سوم-کنوانسیون غربی مبارزه با تروریسم                 

بند چهارم-کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با تروریسم                 

بخش دوم: تروریسم در کنوانسیون های بین المللی                    

بند اول- کنوانسیون توکیو (1963)                   

بند دوم- کنوانسیون لاهه (1970)           

بند سوم- کنوانسیون مونترال (1971)                

بند چهارم- کنوانسیون نیویورک (1973)            

بند پنجم- کنوانسیون مبارزه علیه گروگانگیری (1979)               

بند ششم- کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته ای (1980)               

بند هفتم- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بهره مند برضد ایمنی دریا نوردی (1988)              

بند هشتم-پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره ( 1988)               

بند نهم- کنوانسیون بین المللی سرکوب طرفداری و تامین مالی از تروریسم            

بند دهم- کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته ای (2005)               

فصل دوم ماهیت دفاع مشروع              

مبحث نخست: تعریف دفاع مشروع                 

مبحث دوم: نظریات مربوط به دفاع مشروع                  

بند اول- دفاع مشروع سنتی                 

بند دوم – دفاع مشروع بازدارنده           

بند سوم- دفاع مشروع پیشگیرانه                     

مبحث سوم: مفهوم و قلمرو دفاع مشروع در حقوق بین الملل                 

بند اول- مفهوم دفاع مشروع                

بند دوم- شرایط توسل به دفاع مشروع              

الف -حمله مسلحانه    

ب- ضرورت              

ج- فوریت                

د- تناسب                  

فصل سوم: تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین الملل               

مبحث نخست: تروریسم از زمان تأسیس سازمان ملل متحد                   

مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر           

مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم                 

بند اول- مسولیت بین المللی دولت                 

بند دوم- ابزارهای قهر آمیز                 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بندسوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم             

مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول                 

مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم                

بند اول- مطالعه مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل            

بند دوم- مطالعه دفاع مشروع در قرارداد پاریس و مصوبات جامعه ملل              

مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم                 

بند اول- مطالعه آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمة نورنبرگ              

بند دوم- مطالعه آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری                     

بند سوم- دفاع مشروع و منشور ملل متحد                    

مبحث هفتم: تصویب ماده 51 منشور ملل متحد.             

مبحث هشتم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد.             

مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعه 11 سپتامبر 2001             

بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه 1368 شورای امنیت                  

بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم                   

فصل چهارم: تقابل دفاع مشروع و تروریسم                 

مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه 11 سپتامبر                

مبحث دوم: دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش                

مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاحهای کشتار جمعی عراق                             

مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه               

مبحث پنجم: تغییر رژیم          

نتیجه گیری              

پیشنهادات راهبردی پایان نامه   

منابع            

الف- منابع فارسی                

ب- منابع انگلیسی               

چکیده:

این پایان نامه بر آن می باشد تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را مطالعه و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می گردد.

البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با در نظر داشتن منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند اما مانند شایع ترین روشهایی که از سوی دولتها در این ارتباط و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده می باشد بهره گیری از قوه قهریه می باشد و راه حل نظامی می باشد. البته بعضی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به طرفداری از تروریسم نیز پرداخته اند.

هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع می باشد که تحت شرایط خاصی انجام می گردد حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده می باشد.

البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده اما عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به گونه یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن می باشد در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.

واژگان کلیدی:

تروریسم؛ حقوق بشر؛ قطعنامه های بین المللی؛ دفاع مشروع؛ توسل به زور

 مقدمه

تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته می باشد، تروریسم جان بشر ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعة بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته می باشد.

اکنون حوادث یازدهم سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده می باشد.

پس از واقعة یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی مانند «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده می باشد.

در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده می باشد. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق گردید و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.

شورای امنیت در 12 سپتامبر یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم کردن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر اقدام تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی می باشد. شاید مهمترین نکتة قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد می باشد. به نظر می رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در قطعنامه اعمال تروریستی را نوعی «حملة مسلحانه» یا « تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده می باشد. شناسایی « تروریسم» به عنوان « حمله مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می کند که، بر طبق ماده 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی گردد.

قطعنامه 1373 نیز، مانند قطعنامة قبلی، با رأی مثبت کم سابقة همة 15 عضو شورای امنیت و در قالب فصل هفتم منشور صادر گردید. در این قطعنامة مفصل، که احتمالاً جامع ترین قطعنامة شورای امنیت در مورد تروریسم بین المللی به شمار می آید، ضمن تاکید بر قطعنامه های 1269 و 1368 اعلام شده که کلیة اعمال تروریستی بین المللی، مانند اقدامات تروریستی اخیر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی می باشد. یکی از نکات مهم این قطعنامه تاکید مجدد بر «حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی» می باشد. به نظر می رسد شورای امنیت درصدد تاثیر توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده می باشد.

با این وصف قدرت های بزرگ در دهه اخیر به بهانه مبارزه با تروریسم به طرق مختلف حقوق بشر دوستانه بین المللی را نادیده گرفته اند به طوری که رویکرد نظامی در مبارزه با تروریسم مبتنی بر توسل به زور مسلحانه ای می باشد که در آن برخلاف نظام حقوق بشر، سیاست هدف گیری و کشتن تروریست ها به جای سیاست دستگیری یا کشتن تجویز می گردد. به بیانی دیگر این رویکرد به دولت سرکوب کننده تروریست ها اجازه می دهد که بدون رعایت قواعد محدود کننده حقوق بشر دوستانه در توسل به زور مرگبار با بهره گیری از سلاح های آتشین سبک و سنگین تروریست ها را هدف قرار دهد این موضوع همواره مورد انتقاد طرفداران حقوق بشر بوده می باشد.

سوال پژوهش:

آیا دفاع مشروع می تواند راهی برای مبارزه با تروریسم بین المللی باشد؟

و به دنبال آن به سوالات فرعی این پژوهش که شامل:

  • معنی و مفاهیم تروریسم و دفاع مشروع
  • راهکارهای مقابله با تروریسم در جامعه بین المللی پاسخ داده خواهد گردید.

روش پژوهش:

عمده روش اتخاذی در این پژوهش توصیفی و تحلیلی می باشد که با مطالعه ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را مطالعه و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق و افغانستان را مورد توصیف و سپس مورد تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت.

روش جمع آوری اطلاعات:

روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه ای و بهره گیری از سایت های اینترنتی و غیره می باشد.

ابزار گردآوری اطلاعات ( کتابخانه ای و اینترنتی بویژه منابع حقوقی پایگاه های اطلاعات الکترونیکی معتبر بین المللی)

اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • تبیین دقیق تعاریف موجود در حقوق بین الملل مفاهیم تروریسم و دفاع مشروع
  • مطالعه اختلاف دیدگاه میان کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه راجع به تعریف تروریسم و تحول مفهوم دفاع مشروع
  • ارتباط میان تفسیر موسع تروریسم و مفهوم دفاع مشروع پیش گیرانه

فرضیه ها:

1- یکی از علت های نبود تعویض دقیق برای تروریسم بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد و عدم تتمایل کشورهای غربی به محصور شدن مفهوم و مصادیق تروریسم می باشد.

2- کشورهای غربی تروریسم را بزرگترین تهدید جهانی می دانند در حالیکه کشورهای درحال توسعه به همراه چین و هنر فقر را بزرگترین تهدید صلح جهانی می دانند.

بخش نخست

ماهیت و تعریف تروریسم

دولت ها حق و وظیفه دارند از افراد واقع در قلمروی خود پیش روی هر گونه تهدیدی محافظت کنند، این تعهد در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای و همچنین رویه بین المللی محاکم و ارکان قضایی و بشر قضایی بین المللی نیز مندرج می باشد.

دولتها براساس اسناد بین المللی متعدد موظف شده اند با تروریسم مبارزه کنند، این مبارزه شامل اتخاذ تدابیر گسترده ای هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی داخلی می گردد. تدابیری که هم ناظر بر پیشگیری از وقوع اقدامات تروریستی می باشد و هم شامل سرکوب مرتکبان اقدامات تروریستی از طرق مختلف می گردد. اما تا زمانی که مفهوم تروریسم مشخص نگردد نمی توان دقیقاً مشخص نمود دولتها چه تعهداتی داشته و برای مبارزه با این پدیده لازم می باشد به چه تدابیر و اقداماتی توسل جویند. همانگونه که دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود در مورد استراژی جهانی مبارزه با تروریسم، معتقد می باشد نخستین گام برای از میان بردن تروریسم، از میان بردن علت های موجد آن می باشد[1]. در این فصل توجه بیشتری به مساله علت های و انگیزه های تروریسم می گردد.

در این بخش به دو مساله اساسی پرداخته می گردد نخست آنکه تروریسم چیست؟

آیا می توان تروریسم را با در نظر داشتن انگیزه ها و علت های آن تعریف نمود؟ و اینکه چرا تعریف تروریسم تا این حد مشکل و پیچیده می باشد؟

برای تعریف تروریسم در آغاز به مطالعه تروریسم از دیدگاه روانشناسی و اقتصادی پرداخته و سپس به مطالعه انواع تحلیلات تروریسم در عالم واقع می پردازیم تا بتوان بهتر درک نمود که چرا ارائه تعریف جامع از تروریسم در سطح بین المللی مشکل می باشد.

در نهایت بایستی دانست مبارزه علیه تروریسم تلاشی طولانی مدت و تقریباً همیشگی می باشد. اکثریت، عقیده دارند در این مبارزه نمی توان قاطعانه پیروز گردید و هیچ زمانی نبوده که دولتی بتواند قاطعانه اعلام کند تروریسم دیگر خطری برای کشورش نیست.

تعداد صفحه :105

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***