دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


 

        دانشگاه آزاد اسلامی

                               واحد کرمانشاه                         

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران

استاد راهنما :

دکتر  علی اکبر گرجی ازندریانی   

زمستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست تفصیلی مطالب

    عنوان                                                                                                                                               صفحه                                                                                                   

چکیده: 1

دیباچه : 2

1-تبیین موضوع و تحدید قلمرو پژوهش : 2

2- اهمیت و ضرورت پژوهش: 2

3- نوآوری در پژوهش: 3

4- اهداف پژوهش: 4

5- پرسش‌های پژوهش: 4

6- فرضیه های پژوهش: 4

7- پیشینه پژوهش: 5

8- روش پژوهش: 6

9-روش گردآوری : 6

10- معضلات و موانع پژوهش: 7

11-سازماندهی پژوهش : 7

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش نخست: 9

مفاهیم و مبانی دستور موقت.. 9

کلیات : 10

فصل اول: تاریخچه، مفاهیم مرتبط با دستور موقت.. 10

مبحث اول: تاریخچه دستور موقت.. 10

مبحث دوم: مفاهیم. 14

گفتار اول: دستور موقت.. 14

گفتار دوم: تأمین خواسته. 17

گفتار سوم: اصول حقوقی.. 23

گفتار چهارم: حاکمیت قانون. 28

گفتار پنجم: دادرسی اداری.. 33

فصل دوم: وجوه افتراق دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  38

مبحث اول: زمان طرح درخواست.. 38

مبحث دوم: مراجع و مقامات صلاحیت‌دار 42

مبحث سوم: اخذ تأمین از خواهان و تأثیر احتمال موفقیت در دعوا بر تصمیم دادگاه 46

مبحث چهارم: موضوع دستور موقت و اجرای دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت.. 50

مبحث پنجم: امکان شکایت از دستور موقت.. 57

بخش دوم: مبانی و فرآیند رسیدگی رویه‌ی قضایی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری.. 60

فصل اول: مبانی حقوقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 61

مبحث اول: تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون. 61

مبحث دوم: حقوق و آزادی های شهروندی.. 75

فصل دوم: ویژگی‌ها و رویه قضایی و مکانیسم (فرآیند و تشریفات) رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 82

مبحث اول: ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 82

گفتار اول: دستور موقت اقدامی فرعی و تبعی می باشد. 83

گفتار دوم: صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت و ضرورت می باشد.. 87

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار سوم: داشتن ضمانت اجرا 92

گفتار چهارم: دستور موقت در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می گردد 105

مبحث دوم: رویه‌ی قضایی.. 114

مبحث سوم: مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری) 128

گفتار اول: مرجع صالح دستور موقت.. 128

گفتار دوم: درخواست دستور موقت.. 133

گفتار سوم: تصمیم گیری شعب دیوان عدالت اداری.. 136

گفتار چهارم: تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری و قابلیت شکایت آن. 138

نتیجه گیری و پیشنهادات: 140

فهرست تفصیلی منابع و مآخذ: 147

چکیده انگلیسی.. I

 

چکیده:

دستور موقت نهادی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه‌ی دعوا به‌کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه‌ها، هرچند به مقصود اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی می باشد، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می‌پذیرد، اما همواره مراجعه‌ی شهروندان به دادگاه به مقصود گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن می باشد با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از این‌رو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن می باشد برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیرممکن شدن به‌کارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ماده 34 تا 40 قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده می باشد. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی گردد که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر می باشد، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت بایستی تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه گردد. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادی‎‌های شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد می باشد ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.

کلیدواژگان:

1- دستور موقت 2- جایگاه حقوقی 3- دیوان عدالت اداری 4- قانون 5- احقاق حق 6- عدالت

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :159 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***